Dodacie podmienky


Tovar bude dodaný na miesto uvedené v objednávke.

Pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný skontrolovať množstvo a kvalitu dodávaného tovaru. Reklamácia množstva dodaného tovaru po viac ako siedmich dňoch nebudú akceptované.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný potvrdiť dodací list so špecifikáciou dodaného tovaru, alebo prepravný list predložený prepravcom potvrdzujúci dodanie tovaru.

V prípade, že obal tovaru dodaného prostredníctvom prepravcu vykazuje poškodenie, je kupujúci povinný spísať s prepravcom záznam o škodovej udalosti s uvedením rozsahu a druhu poškodenia obalu. Ak nespíšeme záznam o škodovej udalosti pri preprave, nie je možné neskôr uplatniť reklamáciu na nedostatočné množstvo dodaného tovaru alebo poškodenie tovaru.

Pri odbere tovaru môžete využiť osobné prevzatie v sídle spoločnosti (pozri kontakty), prepravnú službu s dobierkou alebo bez dobierky. (PPL, Slovenská pošta ..)
Náklady na prepravu platí kupujúci, cena za dopravu je uvedená v objednávke a vo faktúre.