Chcete svoje oblečenie a iné textilné materiály zachovať čo najdlhšie ako nové? K tomu prispieva nielen výber pracích prostriedkov, ale aj dodržiavanie pracích symbolov.

Pracie symboly a ich význam

Určite ste si všimli, že vaše oblečenie, posteľná bielizeň a iné textilné materiály sú zvyčajne označené štítkami, na ktorých sú nielen informácie o značke, materiáloch či veľkosti, ale aj pracie symboly. A aký je vlastne ich význam?

V prvom rade pracie symboly informujú o spôsobe prania, žehlenia a ďalšej údržby. Základom týchto symbolov sú, rovnako ako pri dopravných značkách, tvary jednotlivých ikoniek. Stretnúť sa môžete s tvarmi ako:

   •    krúžok

   •     trojuholník

   •     štvorec

   •     vanička

   •     žehlička 

Krúžok symbolizuje čistenie, trojuholník bielenie, štvorec sušenie, vanička pranie a žehlička žehlenie. Tieto základné symboly prania a údržby obsahujú aj ďalšie dôležité informácie.

 Krúžok

Krúžok medzi pracími symbolmi znázorňuje čistenie. Vnútri krúžku sa môžete stretnúť aj s ďalšími znakmi, a to najmä s písmenami F, P, A, W alebo preškrtnutým krúžkom. Písmeno F vyjadruje bežný postup čistenia, P symbolizuje možnosť použitia niektorých rozpúšťadiel, A informuje o možnosti rozšírenia chemických látok o trichlóretylén a W upozorňuje na možnosť len mokrého čistenia, preškrtnutý krúžok zakazuje chemické čistenie.

 Trojuholník

Trojuholník je symbolom bielenia. Jeho vnútorná časť môže obsahovať skratku cl, ktorá vyjadruje možnosť bielenia prípravkami, ktoré obsahujú chlór. Ďalej môže ísť o preškrtnutý trojuholník so skratkou cl, čo vyjadruje zákaz bielenia, alebo trojuholník so šrafovaním v podobe dvoch čiar, čo symbolizuje použitie len oxidačných bielidiel.

 Štvorec

Štvorec symbolizuje medzi pracími znakmi sušenie. Najčastejším obsahom týchto štvorcov sú krúžky, ktoré môžu obsahovať ešte ďalšie znaky: dve bodky pre bežné sušenie, tri bodky pre možnosť vyššej teploty, jednu bodku pre nižšiu teplotu. Ďalej môže ísť o preškrtnutý krúžok, ktorý symbolizuje zákaz sušenia v bubnovej sušičke. Symbol štvorec môže obsahovať aj čiarky, kde jedna znamená, že bielizeň je možné sušiť na šnúre, tri informujú o nutnosti sušiť bielizeň vo vodorovnej polohe.

 Vanička

Vanička je symbolom prania. Vnútri vaničky sa môžu nachádzať číslice, ponorená ruka, bodky alebo preškrtnutie či podčiarknutie. Číslice vyjadrujú maximálne možné nastavenie stupňa teploty vody pri praní a ak je vanička ešte aj podčiarknutá, znamená to obzvlášť šetrné pranie. Ponorená ruka informuje o možnosti prať len ručne a preškrtnutie pranie zakazuje úplne.

 Žehlička

Žehlička je, samozrejme, symbolom žehlenia. Vnútri tohto symbolu môžu byť ešte bodky, číslice, preškrtnutie či symbol naparovania. Bodky vyjadrujú maximálnu teplotu, pričom tri bodky označujú 200 °C, dve bodky 150 °C a jedna bodka 110 °C. Maximálnu teplotu vyjadrujú aj prípadné číslice. Preškrtnutý symbol žehličky znamená zákaz žehlenia, žehlička doplnená o symbol naparovania vyjadruje možnosť žehlenia aj s naparovaním alebo naopak, preškrtnutý symbol naparovania túto možnosť zakazuje.

 

Rovnako ako na bielizni, aj na práčke, žehličke alebo sušičke môžete využívať jednotlivé symboly, ktoré vám zaistia šetrné zaobchádzanie s textilnými materiálmi, od oblečenia až po posteľnú bielizeň a podobne.

 Pracie symboly

Komentáre (0)

Momentálne nie sú žiadne komentáre